องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 [พากษ์ไทย]

oIu693.jpg [300x424px] ฝากรูป


New My Fair Princess องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3

B4sUv4.jpg [712x1068px] ฝากรูป2UxLki.jpg [1000x666px] ฝากรูป
Bdb992.png [1280x800px] ฝากรูป

KZOPmV.jpg [500x363px] ฝากรูป

qrtJq1.jpg [720x720px] ฝากรูป
M17dgE.jpg [720x480px] ฝากรูป
yOluOb.jpg [720x480px] ฝากรูปองค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 1-1   1-2   1-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 2-1   2-2   2-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 3-1   3-2   3-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 4-1   4-2   4-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 5-1   5-2   5-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 6-1   6-2   6-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 7-1   7-2   7-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 8-1   8-2   8-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 9-1   9-2   9-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 10-1   10-2   10-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 11-1   11-2   11-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 12-1   12-2   12-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 13-1   13-2   13-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 14-1   14-2   14-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 15-1   15-2   15-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 16-1   16-2   16-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 17-1   17-2   17-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 18-1   18-2   18-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 19-1   19-2   19-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 20-1   20-2   20-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 21-1   21-2   21-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 22-1   22-2   22-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 23-1   23-2   23-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 24-1   24-2   24-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 25-1   25-2   25-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 26-1   26-2   26-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 27-1   27-2   27-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 28-1   28-2   28-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 29-1   29-2   29-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 30-1   30-2   30-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 31-1   31-2   31-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 32-1   32-2   32-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 33-1   33-2   33-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 34-1   34-2   34-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 35-1   35-2   35-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 36-1   36-2   36-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 37-1   37-2   37-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 38-1   38-2   38-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 39-1   39-2   39-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 40-1   40-2   40-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 41-1   41-2   41-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 42-1   42-2   42-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 43-1   43-2   43-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 44-1   44-2   44-3  )  ไม่ตัดฉาก จูบ....
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 45-1   45-2   45-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 46-1   46-2   46-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 47-1   47-2   47-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 48-1   48-2   48-3  ) 
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 49-1   49-2   49-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 50-1   50-2   50-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 51-1   51-2   51-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 52-1   52-2   52-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 53-1   53-2   53-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 54-1   54-2   54-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 55-1   55-2   55-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 56-1   56-2   56-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 57-1   57-2   57-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 58-1   58-2   58-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 59-1   59-2   59-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 60-1   60-2   60-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 61-1   61-2   61-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 62-1   62-2   62-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 63-1   63-2   63-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 64-1   64-2   64-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 65-1   65-2   65-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 66-1   66-2   66-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 67-1   67-2   67-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 68-1   68-2   68-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 69-1   69-2   69-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 70-1   70-2   70-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 71-1   71-2   71-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 72-1   72-2   72-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 73-1   73-2   73-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 74-1   74-2   74-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 75-1   75-2   75-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 76-1   76-2   76-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 77-1   77-2   77-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 78-1   78-2   78-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 79-1   79-2   79-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 80-1   80-2   80-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 81-1   81-2   81-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 82-1   82-2   82-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 83-1   83-2   83-3  )
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 84-1   84-2  ) 77
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 85-1   85-2  ) 78
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 86-1   86-2  ) 79
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 87-1   87-2  ) 80
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 88-1   88-2  ) 81
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 89-1   89-2  ) 82
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 90-1   90-2  ) 83
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 91-1   91-2  ) 84
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 92-1   92-2  ) 85
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 93-1   93-2  ) 86
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 94-1   94-2  ) 87
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 95-1   95-2  ) 88
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 96-1   96-2  ) 89
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 97-1   97-2  ) 90
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 98-1   98-2  ) 91
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 99-1   99-2  ) 92
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 100-1   100-2  ) 93
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 101-1   101-2  ) 94
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 102-1   102-2  ) 95
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 103-1   103-2  ) 96
องค์หญิงกำมะลอ ป่วนกำลัง 3 ตอนที่ ( 104-1   104-2  ) 97

ตอนจบ 105-1   105-2  )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพลงประกอบซีรี่ย์  ( เห็นว่ามีคนอยากได้...)

黑暗里的你 – 刘娱佳
风儿阵阵吹 – 班杰明
燕子歌 – COLOR BAND
燕儿翩翩飞 – 钟舒祺
想说分开不容易 – 钟舒祺
奔向你 – 张睿
人儿何处归 – 安心亚
有一个姑娘
小燕子 永琪 班杰明
你是風兒我是沙